بنی آدم اعضای یکدیگرند

یاری ‌های کودکانه‌ی دو دوست در کلاس


۰۷ اسفند ۱۳۹۵ / ۱۲:۱۱:۳۷
۱۳۳۳


گاهی دخترانمان در مسئولیت‌ها به هم کمک می‌کنند.

در روز اسباب بازی یکی از دخرتانمان که مسئول جارو زدن بودند، دوستشان برای این‌که باهم به بازی بروند جاروی دیگری را برداشتند و به ایشان کمک کردند.


چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.