آموزش

چترِ رنگیِ (با)...! ☂️


خلاصه :

مدرسه دخترانه میزان

در کلاس فارسی دوم دبستان، با توجه به اصل شادابی و نشاط، برای واژه سازی با کلمه (با) یک بازی انجام دادیم.

بازی به این صورت بود که به دخترانمان چند کارت رنگی می دادیم و آن ها با توجه به تلاش های فردی خود کلمه های با معنی که با واژه (با) می ساختند را روی آن می نوشتند🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫

و آن را روی چتر می چسباندند. ☂️

و به این صورت چتر (با) رنگی ما کامل شد‌. 🏖️

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۳۷۷ ۰
نویسنده: نیلوفر همتی نژاد فراهانی نیلوفر همتی نژاد فراهانی
۰ ۵۲۱ ۰
نویسنده: نیلوفر همتی نژاد فراهانی نیلوفر همتی نژاد فراهانی
۰ ۴۳۹ ۰
نویسنده: نیلوفر همتی نژاد فراهانی نیلوفر همتی نژاد فراهانی
۰ ۵۲۹ ۰
نویسنده: نیلوفر همتی نژاد فراهانی نیلوفر همتی نژاد فراهانی
۰ ۶۰۸ ۱
نویسنده: نیلوفر همتی نژاد فراهانی نیلوفر همتی نژاد فراهانی
۰ ۶۲۹ ۱
نویسنده: نیلوفر همتی نژاد فراهانی نیلوفر همتی نژاد فراهانی

پسران

دختران