آموزش

صندوق پایه اول


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان

 

گل دخترانمان در پایه اول ابتدا یک داستان در مورد نشانه‌ی ص‍ ص شنیدند، سپس کلماتی را که در این داستان دارای نشانه‌ی ص‍ ص بودند را به خاطر سپردند و بر روی صندوق خود نوشتند. دور صندوق را بریدند و طبق خطوط ‌مشخص شده آن را تا زدند و درب صندوق خود را بستند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران