واژه سازی پایه دوم


۰۷ آذر ۱۴۰۰ / ۱۰:۰۱:۲۷
۱۳۰


مدرسه دخترانه میزان

در یکی از جلسات کلاس فارسی، به جهت مرور نکاتِ سه درس از کتاب، یک بازی طراحی نمودیم.

در این بازی، با توجه به اصل شادابی و نشاط و همچنین کار گروهی، دخترانمان گروه بندی شده و هر گروه می بایست با کمک هم گروهی اش برگه کلمات خود را کامل کند و با (با، بی، هم) واژه سازی کند.

همچنین، کلماتی را که صدای آخرش ( ِ ) هست را تشخیص دهند و روی آن ها طلق های مختص خود را قرار دهند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.