رویدادهای مدرسه

🟣پروژه مشاغل🟣


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان

در روز های گذشته در پایه پیش،دبستان دخترانه میزان پروژه ای با هدف آشنایی نوگل های میزانی با مشاغل مختلف،اجرا شد.

در این پروژه در مرحله اول دخترانمان خودشان را نقاشی کردند و لباس شغلی را که به آن علاقمند بودند را برای خود کشیدند.

در مرحله بعد با مشاغلی مثل نانوایی،پزشک،پلیس،فروشندگی،ماهیگیری،خیاطی و ... آشنا شدند.ابزار کار هر یک از این مشاغل را درست کردند و درباره آن شغل گفتگو کردند.

قسمتی از این فعالیت های خلاقانه دخترانمان را تماشا بفرمایید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران