آموزش

🧳چمدان سفر 🧳


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان

🧳در کلاس پنجم فعالیت چمدان سفر انجام شد.
دخترانمان برای سفر از یک کشور همسایه،به کشوری دیگر نیاز به اطلاعات کشورهای همسایه داشتند و باید این اطلاعات را در گروه های صنایع دستی، محصولات کشاورزی، صنایع و ... طبقه بندی می کردند.
🧳🖍️در نهایت چمدان های سفر دخترانمان برای سفر در حالی بسته شد که با توجه به تفاوت های فردی چمدان را با سلیقه خود تزیین کرده بودند.

سرکار خانم افضل زاده

معلم محترم پایه پنجم

خیلی خوب بود خانم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران