آموزش

آسانسور اعداد


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان

در کلاس ریاضی دوم برای مبحث جمع انتقالی با آسانسوری آشنا شدیم که این آسانسور مخصوص حمل و نقل اعدادی از جنس دهگان یا صدگان بود‌.
در جمع انتقالی وقتی به جوابی رسیدیم که هم جنس مرتبه ی مورد نظر نمی باشد این آسانسور به کمک ما و اعداد می آید تا هر عدد را در جایگاه و مرتبه خود قرار دهد.

معلم گرامی پایه دوم

سرکار خانم آشنایی

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۲۱۰ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۲۱۳ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه
۰ ۲۱۰ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۸۸ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه
۰ ۸۲ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه
۰ ۱۶۵ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه

پسران

دختران