رویدادهای مدرسه

🌺بسته بهارانه🌺


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان

امروز به دختر خانم های میزانی پایه های پیش دبستانی تا ششم بسته های بهارانه تحویل داده شد تا در کنار  خانواده و به دور از فضای مجازی فعالیت های متنوعی را انجام دهند.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران