دلنوشت

ویندوز

آپدیت خفن ویندوز ۱۱

۱۱


خلاصه :

ویندوز ۱۱

ویندوز ۱۱ خیلی خفن می شه ها !!!

 

لینک

 

ببینید!

بله که دارم بیلد های زیادی هم داره که از همه بهترشون بیلد 22659 هست که خیلی امکانات خفنی داره

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

در واقع به زبان دیگه همین ورژن ۲۲h۲ ___ 22h2 هست

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
من اصلا نفهمیدم چه امکاناتی تو این ویندوز آمد می شه بگید؟؟؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

Amirmohammad من اصلا نفهمیدم چه امکاناتی تو این ویندوز آمد می شه بگید؟؟؟
در این زمان ریختن ویندوز یازده تنها کاربردش تجربه انواع باگ هست ...

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

راست میگه ده هم فضای کاربری خوبی داره هم شناخته شده است

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران