رویدادهای مدرسه

🐌حلزون های رنگارنگ🐌

پیش دبستانی


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان 

نوگلان پیش دبستانی سه شنبه در کلاس تابستانی فعالیت های:

🎨کاردستی با دایره های رنگی و نقاشی حلزون 🐌

🧵مهارت دوخت با هدف دست ورزی و هماهنگی حرکت دست و چشم

🌸 بازی با گل رس با هدف تقویت مهارت دست ورزی و افزایش خلاقیت

را همراه با دوستانشان انجام دادند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۱۵ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه
۰ ۲۵ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه
۰ ۳۸ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۴۳ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۶۸ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۵۸ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی

پسران

دختران