☀️شب ها خورشید کجا می رود؟!☀️


۱۷ آبان ۱۴۰۱ / ۱۸:۵۶:۳۶
۱۹۶


دبستان دخترانه میزان 

☀️درس سوم را با این پرسش شروع کردیم که «خورشید شب ها کجا می رود؟»
پاسخ ها مختلف بود...به شهر های دیگر می رود،پشت کوه می رود،کشور های دیگر می رود...
وقت آزمایش شد تا کشف کنیم خورشید کجا می رود.بعد آزمایش کشف کردیم که خورشید جایی نمی رود بلکه زمین در حال چرخش است و روز و شب شکیل می شود.


🌠🌙جلسه بعد به صورت گروهی فعالیت کاردستی را انجام دادیم و دخترانمان به صورت مستقل و با آزادی عمل رنگ و محل نصب هر تصویر را انتخاب کردند.در مرحله بعد این فعالیت،مشاغلی که مناسب روز و شب بود را بررسی کردیم و به تخته های روز و شب نصب کردیم.درباره‌ی شگفتی های آفرینش در شب هم گفتگو کردیم.
🌡️وقت آزمایشی شد تا کشف کنیم که دمای هوا در روز و شب به طور ناگهانی تغییر نمی کند و در کنار آزمایش،دخترانمان تجربیات خود از مشاهداتشان را هم بیان می کردند.
به حیاط مدرسه هم رفتیم تا تغییر دما در محل آفتابی و محل سایه را بررسی کنیم.
🌳با بررسی فواید نور خورشید برای انسان‌ها،جانوران و گیاهان درس را به اتمام رساندیم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.