رویدادهای مدرسه

پایه اول

کشف نشانه‌ی «اَ»


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان 

 🔸با هدف تثبیت نشانه ها و ترکیب های آموخته شده و تمرین بیشتر دانش آموزان، نمایش شادی را با حضور عزیزانمان طراحی کردیم.🔸


🔸خان دایی اکبر که برای کشف نشانه ی اَ به کلاس آمده بود و با کمک بچه ها مغازه ی انار فروشی اش را افتتاح کرده بود، برای تشکر از دانش آموزان یک شعبه از مغازه را به کلاس اول آورد.

عزیزانمان برای گرفتن انار شور و ذوق فراوان داشتند.
دایی اکبر انار های مغازه اش را با پول میفروخت ولی بچه ها پول نداشتند.
با همفکری هم و مربیان قرار شد دانش آموزان از توانایی خواندن و نوشتن خود بهره ببرند.
نوار جمله هایی که عزیزانمان خواندن آن ها را تمرین کرده بودند بهترین گزینه بود. 
دایی اکبر برای گرفتن هر کدام از وسایل اندازه ای تعیی کرده بود. 
برای گرفتن قاشق ؟ نوار جمله،
کاسه؟ نوار جمله
و انار؟ نوار جمله لازم بود.
عزیزانمان با ذوق و شوق فراوان نوار های جمله را خواندند و به مغازه دایی اکبر بردند و به ازای آن ها وسایل مورد نیاز را از دایی اکبر گرفتند.
🔸در انتها عزیزانمان برای تشکر از اهالی روستای دایی اکبر که انار ها را در باغ پرورش داده و چیده بودند سرود صد دانه یاقوت را با ذوقی فراوان خواندند.🔸

سرکار خانم پورمندی

معلم محترم پایه اول 

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران