رویدادهای مدرسه

اندازه‌گیری با ترازوهای خودساخته


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان 

🔸کلاس علوم پایه سوم با پرسش و پاسخ شروع شد:که تجربه های خود را از خرید رفتن تعریف کنید؟از شنیدنی تا دیدنی...تا رسیدیم به این که هروقت ماده های جامد می خریم برای اندازه‌گیری از واژه «کیلوگرم» استفاده می کنیم.
🥛🥤آزمایشی انجام دادیم تا کشف کردیم که برای اندازه گیری مایعات هم باید «واحد اندازه گیری» داشته باشیم.پس بطری های مایعات مختلف را بررسی کردیم تا به لغات «لیتر» و «میلی لیتر» رسیدیم.
البته متوجه هم شدیم که این واحد ها در همه‌ی جای دنیا یکسان هستند.
بعد هم حسابی کارگروهی داشتیم.ابتدا بین اعضای گروه تقسیم وظایف انجام شد و ابزارها تحویل گرفته شد.مدیریت زمان هم بسیار مهم بود.در آخر هم بعضی از گروه ها نقاط قوت و ضعف کارهایشان را بررسی کردند.و اجسام سبک و سنگین را با ترازوهای خودساخته اندازه گیری کردند.🔸

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران