رویدادهای مدرسه

چطوری اندازه بگيرم؟!


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان 

🔸️آشنایی دانش آموزان با واحد های اندازه گیری ، مهارت اندازه گیری دقیق تر و مهارت مقایسه.🔸️
🔸️ اندازه گیری با  واحد های غیر استاندارد به همراه ساخت نوار کاغذی ،دختر خانم های پایه دوم در کلاس ریاضی در روند ساخت نوار کاغذی، به هدف داشتن واحد دقیق در اندازه گیری نزدیک می شوند.🔸️

سرکار خانم آرایی مهر

معلم محترم پایه دوم 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران