محتوای درسی

(خطوط میدان مغناطیسی)Magnetic Field Lines


خلاصه :

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

خطوط میدان مغناطیسی پودر مغناطیسی آهن ربا ، گیره فلزی کاغذ،ورق کاغذ.
از اتصال گیره ها ی فلزی کاغذ به یکدیگر خطوط میدان تشکیل می شود.
آهن ربا را زیر کاغذ قرار دهید . روی کاغذ براده آهن بریزید. سپس به خطوط میدان نگاه کنید.
نمایی نزدیک از خطوط میدان مغناطیسی
آهن رباهای کوچک را بهم بچسبانید تا یک آهن ربای یزرگ ایجاد شود.
دو آهن ربا ی بزرگ از آهن رباهای کوچک بسازید . برگه ی کاغذ را روی آهن ربا قرار دهید. سپس الگوی بالا را مشاهده کنید.
از یک پروژگتور استفاده کرده و روی آهن ربا یک صفحه ی شفاف قرار داده و روی آن براده آهن ربا بریزید.
الگوی بدست آمده از دستگاه پروژکتور .
تصویر ایجاد شده روی پرده.
پودر آهن نرم درون جوهر حل شده در آب ، لوله آزمایش ، کتان ، آهن ربا. در جوهر ، کتان در دو سر ، آهن ربا ، بآرامی لوله آزمایش را در جوهر قرار دهید.
لوله آزمایش را که آهن ربا درون آن است را درون شیشه جوهر قرار دهید. در این حالت خطوط میدان را به صورت سه بعدی مشاهده خواهید کرد.
انواع آهن ربا مربعی ، حلقه ای ، دیسکی ، مربعی ، قلبی ، جهت دار.
خطوط میدان مغناطیسی از بالا

۴ سال پیش
یادگیری هیجان انگیز میدان مغناطیسی با انجام این ازمایش

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران