۱۱ آبان ۱۳۹۷ / ۱۱:۰۱:۱۰
۱۰۶۰
۰

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

سکه ی مغناطیسی چرخان. اکثر سکه های هندی از جنس نیکل هستند و چند عدد از این ها را روی هم قرار دهید و با کمک یک آهن ربای نئودیمیوم قوی آنها را روی هم نگه دارند. سپس با فوت کردن توسط یک نی به لبه ی سکه ها می توان آنها را به چرخاندن وادار کرد ، در این صورت سکه ها بسرعت خواهند چرخید.
موادلازم : دو بطری یک لیتری پر از آب ، خطکش فلزی ، چند آهن ربای قوی مغناطیسی ، چند سکه ( مغناطیسی) چسب نواری دو طرفه ، لیوان شیشه.
یک آهن ربای مغناطیسی را در وسط خط کش فلزی قرار دهید. در دو انتهای خط کش چسب دوطرفه بچسبانید.
خط کش را که در دو طرف آن چسب زده اید را به بالای دو بطری پر از آب بچسبانید.
نمای نزدیک از چسب زدن بین خط کش و بطری .
یک آهن ربای قوی نئودیمیوم را روی لیوان شیشه ای قرار دهید.
۴ سکه را بتر تیب مطابق شکل روی یکدیگر قرار دهید تا سکه ها نزدیک آهن ربای روی خط کش قرار گیرند. برای بالا و پایین کردن مجموعه از قرار دادن کتاب زبر لیوان استفاده کنید.
آهن ربای قوی  و شکاف هوا. به دلیل وجود آهن ربا ی قوی سکه ها روی هم قرار می گیرند.
نمای نزدیک .
با نی به سکه ها بدمید تا شروع به چرخش کنند.
سکه بالایی بسرعت می چرخد.
مطابق شکل ۴ سکه به آهن ربا ی وسط خط کش چسبیده شده اند.
نمایی نزدیک از آویزان شدن سکه ها از آهن ربای وسط خط کش.
فوت کردن با نی به لبه ی پایین ترین سکه.
به دلیل کم بودن اصطکاک ، سکه برآحتی خواهد چرخید.
نمایی نزدیک از چرخش سکه .

برچسب‌های این مطلب:

الکترونیک و آهن‌ربا
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.