۰۴ آذر ۱۳۹۷ / ۱۶:۰۱:۳۷
۰

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

رقص جریان ادی.
مواد لازم: قوطی نوشلبه آلومینیونی ، نی پلاستیکی ، مقداری نخ ، آهن ربای نئودیمیوم ، پیچ کوچک.
پیچی بدون زنگ ، آهن ربای استوانه ای نئودیمیوم.
پیچ را روی آهن ربای قوی قرار دهید.
نخ پشمی بلندی به انتهای پیچ ببندید.
پایه ای چوبی ، انتهای نخ را از یک چوب (به بلندی ۵۰ سانتی متر) ببندید.
آهن ربای قوی آویزان شده ، قوطی خالی آلومینیومی را زیر آهن ربا روی دو نی موازی قرار دهید.
فاصله ی کمی بین قوطی و آهن ربا باید وجود داشته باشد.
آهن ربا را موازی با نی ها و عمود بر قوطی به نوسان در آورید.
با حرکت نوسانی آهن ربا در قوطی جریان القایی ادی ایجاد شده و باعث حرکت به عقب و جلو خواهد شد. نی های زیر قوطی باعث کاهش اصطکاک می شود.(آنها مانند دو ریل عمل می کنند.)
اکنون اگر آهن ربا را عمود بر نی ها و موازی با قوطی به ارتعاش در آورید ، قوطی سریع می ایستد زیرا در جریان شکست ایجاد می شود.
هرگاه آهن ربا در طول قوطی حرکت کند ، حرکت قوطی باعث حزکت نامنظم نی ها می شود.
با کامل کردن وسیله ، از جریان ادی لذت ببرید.

برچسب‌های این مطلب:

الکترونیک و آهن‌ربانمایش دیدگاه‌های بیشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.