(گوش انسانی )Human Ear


۰۹ آذر ۱۳۹۷ / ۲۱:۰۱:۴۱
۱۴۶
۰

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

گوش انسان اینکه چه اتفاقی می افتد تا صدا با گوش شنیده می شود هنوز یک راز است زیرا اتفاقات داخل گوش برای ما هنوز مبهم است. از این نوار یک پرینت بگیرید . این قعالیت به ما کمک می کند درکی از چگونگی رسیدن صدا از گوش به ما می دهد.
مواد لازم : یک پرینت از این صفحه بگیرید . دور آنرا بریده و از روی خط چین ها ی عمودی کاغذ را تا کنید.
دورتا دور شکل را ببرید.
آنچه معمولا مشاهده می شود گوش خارجی است . امواج صوتی وارد سوراخ گوش شده و باعث ارتعاش پرده ی صماخ می شود. این عمل باعث حرکت استخوانهای ریزی در گوش میانی می شود. آخرین استخوان از این زنجیر ها به حلزونی گوش ضربه می زند. این استخوان ها باعث می شوند صدا یی که از آنها عبور کرده به عصب گوش می رسند.
اکنون برگه را از قسمت های خط چین های قائم تا کنید. از گوش خارجی تا گوش داخلی ، نوار نشان می دهد چگونه صدا به ما میرسد.
کاغذ را مطابق شکل تا کنید.
این نوار قسمت های مختلفی را که صدا از گوش خارجی به عصب های گوش می رسد را نمایش می دهد.

برچسب‌های این مطلب:

زیست شناسی


# نام فایل توضیحات   مدیریت
1 دانلود فایل


برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.