۲۶ آذر ۱۳۹۷ / ۱۲:۰۱:۱۵
۵۹۷
۰

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

زمین گرد است. زمین در اطراف ما مسطح به نطر می رسد. زمین و دشت های اطراف ما به نظر صاف و مسطح میرسند. این آزمایش ساده و در دسترس به دانش آموزان در فهم مسطح بودن زمین در اطراف ما و کروی بودن و شبیه یک توپ بودن آن ، کمک می کند.
مواد لازم : یک توپ بزرگ پلاستیکی ، ماژیک و کاتر.
یک مسطتیل کوچک روی آن رسم کنید.
سپس مسطتیل را با کاتر ببرید.
تکه مسطتیل را در آورید.
اطراف و بالا و پایین تکه مستطیل را امتحان کنید ، به نظر مسطح می رسد.
تکه پلاستیک به نظر مسطح می رسد. اما چگونه ممکن است این قطعه مسطح ، یک قسمت از یک کره باشد؟ به طور مشلبه زمین اطراف ما نیز مسطح به نظر می رسدولی در واقع قسمتی از کره است.
زمین ما یک کره است. گرچه ، یک قسمت کوچک آن به نظر مسطح می آید.
مشابه این آزمایش که یک تکه از توپ به نظر مسطح می آید ، زمین اطراف ما گرچه مسطح به نظر می رسد ولی یک قسمت از یک کره ی بزرگ است.

برچسب‌های این مطلب:

نجوم
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.