محتوای درسی

(مروارید روی قاشق داغ)Pearl On Hot Pan


خلاصه :

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

مرواریدی روی قاشق داغ ، طراح : پاسات اس بهوسل.
یک قاشق را روی شعله داغ کنید.
یک قطره آب را روی قاشق بریزید.
در دماهای پایین آب جوشیده و تبخیر می شود.
اجازه دهید قاشق بیشتر داغ شود ، سپس قطره ای آب روی قاشق بریزید.
اکنون قطره ی آب مثل مروارید می شود.
از این مروارید زیبا لذت ببرید.
نمایی  نزدیک.
آزمایش را با دقت انجام دهید.

۴ سال پیش
سلام آقای تفرشی لطفا علتش چیست ؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام آقای موحد و آقای تفرشی من فکر می کنم که علتش این باشد که آب ها می خواهند که همه باهم
تبخیر شوند و برای هین به هم میچس بند

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران