(بازی با کشش سطحی )Fun With Surface Tension


دهم فیزیك 1 ریاضی

دهم فیزیك 1 تجربی


۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۱۰:۰۱:۴۷
۳۸۴
۰

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

بازی با کشش سطحی این آزمایش به ما کمک می کند تا کشش سطحی را درک کنیم. این نیرو کمک می کند بعضی از حشرات بتوانند روی سطح آب شناور باقی بمانند. در نظر بگیرید که تعداد زیادی از مردم دست یکدیگر را گرفته اند.اگر ناگهان یک نفر در وسط صف دستانش را از دو فرد کناریش جدا کند ، آن دو نفر به کناره ها حرکت خواهند کرد.
مواد لازم : ۱)استریفوم ( گلوله های ترموکول) ۲)استریوفوم به صورت حلقه ای ۳)پودر های ریز کاغذ سیاه ۴)مایع صابون ۵)بشقاب کم عمق ۶)مقداری آب
مقداری آب در کف بشقاب بریزید.
دو گلوله از استریوفوم را در فاصله ی دو سانتی متر از هم قرار دهید که به علت سبکی روی سطح آب شناور قرار میگیرند.
اکنون انگشت حود را در مایع صابون فرو کنید.
همچنانکه شما انگشت خود را بین دو گلوله استریوفوم قرار دهید این دو گلوله بسرعت از هم دور می شوند. این دو گلوله برای حرکت بهم نیرو وارد نمی کنند بلکه این حرکت ، نیروی بین مولکولی را آشکار می کند.
اکنون حلقه ی اسریوفوم را روی آب قرار دهید.
اکنون اگر یک قطره از مایع صابون را در وسط حلقه بریزید ، مشاهده می شود حلقه به صورت دایره در می آید.
اگر یک قطره از صابون را در وسط حلقه قرار دهید ، مشاهده می کنید که حلقه به صورت دایره درمیآید.
استریوفوم حلقه ای به صورت دایره درمی آید.
مقداری پودر ریز کاغذ سیاه را روی آب بریزید.
سپس یک قطره از صابون مایع را در وسط بشقاب بریزید . با ریختن قطره مایع صابون در وسط بشقاب ، ذرات ریز کاغذ به کناره های ظرف می روند و روی یک دایره در اطراف ظرف قرار خواهند گرفت.
سطح بشقاب را پر از ذرات ریز کاغذ کنید.
اکنون قطره ای از مایع صابون را در وسط صفحه قرار دهید ، ذرات کاغذ به سمت دیواره ظرف فرار می کنند.
ذرات کاغذ یکدیگر را دفع نمی کنند بلکه این حرکت نشان دهنده ی نیروی کشش سطحی است.
آزمایش علم را جذاب می کند.

برچسب‌های این مطلب:

آب و هوانمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.