۲۲ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۲:۰۱:۰۸
۲۲۴
۰

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

۱.یک کاغذ مربع شکل را بردارید. ۲.روی خط وسط تا کنید. ۳.گوشه ی سمت راست را مطابق شکل روی خط وسط تا کنید به گونه ای که خط آن از راس سمت چپ عبور کند. ۴.مطابق شکل گوشه ی پایین سمت راس را نیز تا کنید.
۵.بطور مشابه گوشه ی سمت راست بالا را نیز تا کنید. ۶.مطابق شکل گوشه ی سمت چپ و پایین را نیز تا کنید. ۷.کاغذ را باز کنید تا این شکل ایجاد شود. ۸.گوشه ی سمت چپ و بالا را مطابق شکل تا کنید.
۹.گوشه ی پایین سمت راست را نیز مطابق شکل تا کنید. ۱۰.لبه ی پایین صفحه ی سفید را از وسط روی لبه ی بالا تا کنید. ۱۱.کاغذ را باز کرده و همین کار را برای لبه های چپ هم انجام دهید. ۱۲.مدل را از وسط تا کنید.
۱۳.کاغذ را باز دهید تا ردیف الماسی مشاهده شود. ۱۴.یک نمای تمیز. ۱۵. دو لبه ی چپ و راست را روی خودش ببندید تا شکل به یک چهارم حالت اولیه در آید. ۱۶.نمایی از مثلث های نهایی.
مثلث های ایجاد شده را با خودکار مشخص کنید. مثلث ها را بگونه ای تا کنید تا یک هرم ساخته شود و یا هر شکل چند وجهی دیگر ....
عنوان تصویر توضیحات تصویر اینجا نوشته می‌شود. حد اکثر 110 کاراکتر.
عنوان تصویر توضیحات تصویر اینجا نوشته می‌شود. حد اکثر 110 کاراکتر.
عنوان تصویر توضیحات تصویر اینجا نوشته می‌شود. حد اکثر 110 کاراکتر.
عنوان تصویر توضیحات تصویر اینجا نوشته می‌شود. حد اکثر 110 کاراکتر.
عنوان تصویر توضیحات تصویر اینجا نوشته می‌شود. حد اکثر 110 کاراکتر.

برچسب‌های این مطلب:

بازی با ریاضی


چندرسانه‌ای :

# دانلود نام فایل توضیحات
1 دانلود فایل 0,1MB pdf

نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.