۲۰-Twenty Set Square(تعدادی زاویه با مربعی به ضلع بیست. )


نهم علوم عمومی


۲۱ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۹:۰۱:۱۱
۲۲۰
۰

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

۲۰ زاویه با یک مربع، طراح :راوی کشکار.
یک ورق مربعی به ضلع ۲۰ سانتی متر بگیرید.
در طول قطر تا کنید.
باز کنید تا قطر آن را ببینید.
کاغذ را روی قطر تا کنید و وسط آنرا بدست آورید. با تا کردن قطر دیگر وسط کاغذ را بدست آورید.
نقطه ی وسط را بدست آورید. روی قطر دیگر تا نکنید.
یک گوشه را روی نقطه ی وسط تا کنید . تا یک چهارم را بدست آورید.
نقطه ی یک چهارم.
به طور مشابه نقاط یک هشتم و یک شانزدهم را بدست آورید.
یک گوشه را تا روی نقطه ی یک شانزدهم تا کنید. این نقطه را بدست آورید.
این نقطه ی پایانی است. نقطه ی A در گوشه ی بالا را روی نقطه ی قرمز تا کنید.
این نقطه ی پایانی است.
نمایی نزدیک.
مدل را ۱۸۰ درجه بچرخانید.
نقطه ی Xرا به گوشه ی B و نقطه ی Aوصل کنید.
روی خطABمربع را تا کنید ، زاویه ی BAC برابر بیست درجه است.
زاویه بیست درجه را روی خودش بچرخانید .
توجه کنید پنجاه درجه دو تا بیست و پنج درجه است.
۶۵-۵۰=۱۵ .

برچسب‌های این مطلب:

بازی با ریاضینمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.