محتوای درسی

(قوطی کج)Can Tilt


خلاصه :

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

قوطی کج.
مواد لازم : بطری خالی نوشابه ، قیچی ، ساچمه سنگین فولادی
کش را در وسط قوطی خالی قرار دهید.
بطری خالی نوشابه را با قیچی از وسط نصف کنید.
قوطی به دو قسمت بریده شده.
ساچمه فلزی سنگین را درون نیمه بریده شده بطری بیاندازید.
ساچمه فلزی درون بطری .
بطری را به طور کج روی میز قرار دهید.
قوطی در این وضعیت کج باقی می ماند.

برای من با ۲ تا گلوله کار کرد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام برای من نشد
وای نمی ایستاد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

خیلی جالب بود. باورم نمی شود چه جوری می ایستد!

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران