محتوای درسی

(قیف بالا رو)Climbing Funnels


خلاصه :

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

قیف بالا رو
قیف های مختلف و از هر سایز یک جفت ، چسب ، خط کش ،
دور تا دور لبه قیف را چسب بزنید.
دو لبه قیف ها را مطابق شکل بهم بچسبانید.
دو قیف مشابه که لبه هاشان بهم چسبیده شده است.
چهار جفت از قیف های بهم چسبیده در سایزهای مختلف ،
دو خط کش ، لبه پایینی و لبه بالایی
انتهای بالاتر
انتهایی پایین تر
قیف را درلبه پایینتر قرار دهید و مشاهده می شود قیف از سطح شیب دار بالا می رود.
قیف به سمت بالای سطح شیب دار می رود.
قیف های کوچک به بالای سطح شیبدار نمی رسند.
هر چه قیف کوچک تر باشد کمتر بالا می رود.
کوچکترین قیف کمتر از همه بالا میرود.
هنگامیکه لوله قیف در قسمت پایین سطح شیب دار قرار می گیرد ، مرکز ثقلش بالاتر از حالتی است که در بالای سطح شیب دار قرار می گیرد. بنابراین قیف از جاییکه انرژی پتانسیلش بیشتر است به جایی می رود که انرژی پتانسیلش کمتر است به عبارت دیگر قیف از پایین سطح شیب دار به بالای سطح شیب دار می رود. مرکز ثقل قیف ها در حدود ۸ سانتی متر بالاتر از سطح میز قرار دارد.
لبه بالایی/مرکز ثقل قیف ۵ سانتی متر از سطح میز بالاتر است.
به دلیل اختلاف پتانسیل هر لوله به طرف پایین سطح شیب دار حرکت می کند ، جاییکه انرژی پتانسیل آن کمتر است. این اتفاق به دلیل نیروی جاذبه ،و نه هیچ نیروی خارجی دیگر ، می افتد.
آزمایش انجام دهید - علم لذت بخش است.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران