محتوای درسی

(قطره چرخان)Rocking Drops


خلاصه :

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

طراح :کی وی پوتدار قطره چرخان
مواد لازم: درپوش پلاستیکی ( با قطر ۵سانتی متر) ، چسب مایع ، باریکه مقوا ۴ در ۱۸ ، مقوای بریده شده به صورت اشک.
درپوش با قطر ۵ سانتی متر
درپوش را از وسط نصف کنید.
نصفش را روی نصفه دیگرش قرار دهید.
یک درپوش را داخل دیگری قرار دهید.
نمای کنار این یک نیمدایره غلطان است.
ورقه مقوایی را به صورت اشک تا کنید.(مرکز را روی پایه قرار دهید. )
به مرکز ورق مقوا چسب بزنید.
درپوش نصف شده را به وسط کاغذ بچسبانید.
دو انتهایی ورقه را بهم نزدیک کنید تا شکل اشک را به خود بگیرد.
با چسب مایع مقوا ی به شکل اشک را به هر دو طرف بچشبانید.
پوشاندن هر دو سمت
با پوشاندن هر دو طرف مکانیزم کار ثابت باقی می ماند.
وسیله برای بازی آماده است.
در این وضعیت وسیله را روی میز قرار دهید.
مدل می خواهد بایستد.
چند تا از این قطره ها درست کنید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران