محتوای درسی

(استحکام چوب)Stick strength


خلاصه :

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

سه فنجان،سه باریکه ۱۵ سانتی متری چوبی، سازه نهایی
دید از پایین این سازه براحتی می تواند بار سنگینی را تحمل کند.
نمای نزدیک قفل کردن سه باریکه چوب سه باریکه چوبی را با هم درگیر کرده و روی فنجان ها قرار دهید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران