۲۳۴۰۹
۶۳۱

-- کتاب خوانده‌ام

۴۶ محتوا

۸۴۷ دیدگاه

۳۵ فیلم

۲۳۱ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

حامد زمانی اربعین
مداحی حاج مهدی رسولی
حامد زمانی قسمت هشتم
Alireza. Biranvand
مسابقه علم و جایزه قسمت اول
حامد زمانی قسمت دهم
عصر جدید
کمپین علم و جایزه به زودی...
ترامپ ترامپ بی وجدان
مسابقه علم و چایزه قسمت سوم
اردوی جهادی نوروز ۱۳۹۸ (سیستان و بلوچستان)
مسابقه علم و جایزه قسمت دوم

...