رویدادهای مدرسه

مسابقه علم جایزه ۲


خلاصه :

دوباره شروع شد!!   برنده شو معروف شو!

 هرکی همرو درست بگه تو قرعه کشی شرکت میکنه فیلم قرعه کشی رو هم میزارم برنده قرعه کشی .....میبره و حسابی بهش خوش میگذره برای اطلاعات بیشتر به کمپین علم جایزه سر بزنید!!!!!!!!!!!!!!!

سوال 1:ذکری که خواندن آن قبل وبعد از دعا،باعث استجابت دعا میشود چیست؟

سوال2:بزرگ ترین کلمه قرآن در کدام سوره آمده است؟

سوال3:کدام ورزشکار لقب سریع ترین صخره نورد جهان را دارد؟

سوال4: کدام ورزش غیر رزمی در المپیک قرار ندارد؟

 

۴ سال پیش
چشم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
?????Capitain stive

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
سوال ۱:صلوات
سوال۴:

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
سوال۲:سوره ی مبارکه حجر
سوال۳:رضا علی پور

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
مطمئنی؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
آقاي مالكي (.) (.)
منظورتون چی بود؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
منظورخاصی نداشتم (.) (.) این علامت چشم است یعنی کارتو را دیدم امانظر خاصی درموردش نداشتم .موفق باشید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
صلوات
سوره حجر
رضا علی پول
چتر بازی اسکواش فوتبال ساحلی پرش با اسکی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
۱-صلوات
۲-سوره حجر
۳-رضا علی پور
۴-کاراته

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
S.a.h.Azimi ۱-صلوات ۲-سوره حجر ۳-رضا علی پور ۴-کاراته
اقای عظیمی کاراته ورزش رزمیه و در المپیک امثال هستش

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
S.a.h.Azimi ۱-صلوات ۲-سوره حجر ۳-رضا علی پور ۴-کاراته
اقای عظیمی کاراته ورزش رزمیه و در المپیک امثال هستش

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران