۱۰۶۹۰
۶۲

-- کتاب خوانده‌ام

۳۱ محتوا

۷۱ دیدگاه

۱ فیلم

۷۳ عکس

۷ فایل

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۶ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

publisher(رایانه)
فعاليت رسانه اي
پایه هشتم
پرسپولیس
زخم معده را چگونه کنترل کنیم
وجود آنزیم تجزیه کننده نشاسته در بزاق دهان
کاشت دانه های غیر خوراکی به جای سبزه عید
روش خلاصه و مطالعه
ویدئویی پر از نشاط از حاشیه های جشن پایه هفتم
مشکلات و پیشنهادات مربوط به تالار گفتگو

...