فعاليت رسانه اي


۱۴ آبان ۱۳۹۷ / ۰۸:۰۱:۳۴
۶۸
۴۰


رسانه هاي مدرسه خود را ميشناسيد؟

به سوالات زیر پاسخ دهید :

  1. پنج رسانه موجود در دبيرستان دوره اول میزان را نام ببرید.
  2. به نظرشما قوی ترین رسانه در مدرسه شما چیست؟ و چرا؟
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


<