۵۴۱۲
۱۳۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۳ محتوا

۹۹ دیدگاه

۰ فیلم

۶۵ عکس

۱ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

استخر پایه ششم
کارتون سفر به مشهد
رستوران رباتیک پایه ششم
ربات صندوق دار
بیاین رعایت کنیم
معما پلیسی
زیارت عاشورا مورخ 96/12/16
اختتامیه کلاس سواد رسانه ای{بازی سازی}
اردوي شبانه پايه ششم و پنجم
حدس بازیکن(تقلب از نوری)
نظر سنجی فوتبالی 6
تمسخر رونالدو

...