۸۲۷۹
۷۱

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۷۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۵ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


سبحان امیرعبدالهیان متولد سال ۱۳۹۰ دانش آموز هدایت میزان به ورزش والیبال 🏐 علاقه دارم و فوتبال به نجوم علاقه دارم

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

مرزبان نامه
ایران باستان
ورزش های ایران باستان
دایرالمعارف چرا های شگفت انگیز
مجموعه داستان های هزارو یک شب

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

خواندن کتاب فارسی

ورزش

فوتبال و والیبال و فوتسال و شنا

هنر

بازیگری