۹۶۰۳
۴۱

۹ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۵۱۸ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

بیگ نیت 1
بیگ نیت 2
بیگ نیت 3
بیگ نیت 4
بیگ نیت 5
و ...
چگونه عاقل تر بشویم
چندین زندگی نامه درمورد شهدا ( مخصوصا حاج قاسم )
مجموعه کتاب های تن تن

دانش و فناوری

بیگ نیت 1
بیگ نیت 2
بیگ نیت 3
بیگ نیت 4
بیگ نیت 5
و ...
چگونه عاقل تر بشویم
چندین زندگی نامه درمورد شهدا ( مخصوصا حاج قاسم )
مجموعه کتاب های تن تن

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

ورزشکار نیستم!

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!