۸۴۲۳
۵۳

۰ کتاب خوانده‌ام

۶۲ محتوا

۲ دیدگاه

۱ فیلم

۱۱۴ عکس

۱ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

توپ بازی دقتی
ساختِ گل
۱۰۰۰ تومان گم شده!!!
امام رضا(ع) و جلودی
نماز شگفتی‌ ساز
کدبانوهای کوچک
جشن شکوفه هامون حسینی شد،
مدرسه ي خانم متين
بازي لي لي
مشکلات زندگی
چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید
فعالیت هنر

...