۳۵۹۴
۹

۸ کتاب خوانده‌ام

۳ محتوا

۳ دیدگاه

۳ فیلم

۱۵ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

خاطره ای از اردوی یزد
مسواك؟!
خواب راحت
يه مطلب سوسكي
ده حیوان خطرناک
چهارشنبه ها با طعم اردوی یکروزه
انرژی هسته ای
پر قدرت ترین ماشن های دنیا ۲
نامه خداحافظی
پازل فوتبالی(2)
حسی که از داشتن خواهر و برادر داری چیه؟
پازل فوتبالی

...