۱۴۹۲۰
۲۷۷

۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۵۸۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۶۶ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۹۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

قصه های ما مثل شد
بدن انسان
کلیله و دمنه

دانش و فناوری

پاورپوینت

فرهنگ و ادبیات

شعر

ورزش

ورزشکار نیستم!

هنر

کاردستی