۵۸۰۴
۲۴

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۵۴ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

خانه درختی 26 طبقه
کلیله و دمنه

دانش و فناوری

کار با کامپیوتر

فرهنگ و ادبیات

من در روان خوانی و کتاب خوانی استعداد دارم

ورزش

فوتبال

هنر

نجاری