۳۱۷۷
۱۹

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۵۶ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

خانه درختی 26 طبقه
کلیله و دمنه

دانش و فناوری

خانه درختی 26 طبقه
کلیله و دمنه

فرهنگ و ادبیات

من در روان خوانی و کتاب خوانی استعداد دارم

ورزش

فوتبال

هنر

نجاری