۸۴۷۳
۴۸

۱ کتاب خوانده‌ام

۱۴ محتوا

۳۳۲ دیدگاه

۲ فیلم

۲۲ عکس

۱ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

آموزش Photoshop
خواهي نشوي رسوا
رسم رفاقت
نهنگ
دلفین ها
مثلث BBA و پنج مزیت جدایی رونالدو از رئال
سفره هفت سین
مدرسه تکانی
روزی یه بار سایت
کدوم بازیکن ایرانی رو دوست دارید
استخر پایه ششم
رستوران رباتیک پایه ششم

...