۲۵۵۹
۱۲

۱ کتاب خوانده‌ام

۱۲ محتوا

۹ دیدگاه

۲ فیلم

۲۲ عکس

۱ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

خواهي نشوي رسوا
رسم رفاقت
نهنگ
دلفین ها
مثلث BBA و پنج مزیت جدایی رونالدو از رئال
سفره هفت سین
مدرسه تکانی
روزی یه بار سایت
کدوم بازیکن ایرانی رو دوست دارید
استخر پایه ششم
رستوران رباتیک پایه ششم
بیاین رعایت کنیم

...