بدون مجموعه

چه گذشت

کلاس روش تحقیق

فواید کتاب


خلاصه :

در کلاس چه گذشت

سلام

در کلاس روش تحقیق ما بسیاری از کتاب ها را دیدیم و مطالعه کردیم اولین بخش کلاس انتخاب موضوع بود که شاید باورتان نشود ولی سه هفته طول کشید شاید انتخاب موضوع در فکر بعضی ها بسیار آسان است ولی ما باید موضوعی انتخاب کنیم که درباره ی آن موضوع کتاب باشد مطالب آن موضوع زیاد باشد وبرای مردم مفید باشد. و حدود سه ماه هم مشغول فیش نویسی بودیم من تعدادی از فیش هایی که نوشتم را در اینجا می گذارم

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران