محمدصدرا شفیعی

دانش آموز مدرسه میزان (چهارم)


آخرین ارسال‌های من

۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

0
پیارسال یوز گربه یا سروال

اگه عکس می گذاشتی خوب تر می شد

پیارسال خاک های گوناگون

چی

پیارسال کارتون سگ های نگهبان

چون برای یاد گرفتن زبان

۳ سال پیش کارتون سگ های نگهبان

خوب بود

۳ سال پیش مولودی محمد صدرا شفیعی

مرسی

۳ سال پیش ماهواره چیست

عالی

۳ سال پیش آموزش تشدید

چرا ولی این فیلم رو قبلا گرفته بودم

۳ سال پیش آزمایش باران آلوده

سلام مرسی

۳ سال پیش آموزش تشدید

مگه تو کلاس اولی که اینو نگاه میکنی

۳ سال پیش خاک های گوناگون

مشکلاتی هم داشت مثلا صدای خواهرم مییومد

پسران

دختران