۸۲۷۶
۷۴

۲۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۶ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۵۱ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

کتاب‌ها

آرزو های بزرگ
بی خانمان
پدر، مادر، ما متهمیم
پر
پیرمرد و دریا
جز از کل
جزیره گنج
چراغ ها را من خاموش میکنم
چشمهایش
سپید دندان
شازده کوچولو
صد سال تنهایی
عادت میکنیم
قمارباز
کشتن مرغ مینا
کلکسیونر
ماجرا های تام سایر
مجموعه کتاب های هری پاتر
مدیر مدرسه
مردی به نام اوه
نون و القلم

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

پینگ پنگ
تیرندازی
دو
شنا
کاراته
کوهنوردی
هندبال

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!