۸۹۷۷
۸۳

۲۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۷ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۸۸ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

کتاب‌ها

کلکسیونر
مردی به نام اوه
جز از کل
قمارباز
بی خانمان
آرزو های بزرگ
عادت میکنیم
چراغ ها را من خاموش میکنم
شازده کوچولو
ماجرا های تام سایر
مجموعه کتاب های هری پاتر
پدر، مادر، ما متهمیم
چشمهایش
صد سال تنهایی
پیرمرد و دریا
کشتن مرغ مینا
پر
سپید دندان
جزیره گنج
مدیر مدرسه
نون و القلم

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

پینگ پنگ
هندبال
کاراته
دو
شنا
تیرندازی
کوهنوردی

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!