صادق خدابخش

همکار محترم آقای خدابخش ( معلم - دبیرستان۲ میزان (پسرانه) - مدرسه میزان )


آخرین ارسال‌های من

۴ سال پیش
۵ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

0
خوشنویسی ثلث و نسخ
قرائت قرآن
فیزیک و مکانیک
ادبیات فارسی و عربی
۳ سال پیش آرایه استعاره را بهتر بشناسیم

چه می‌کنه این قنبری!!!!!!!!!

پسران

دختران