۱۱۶۸۸
۶۴

۶ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۹ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۱۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

قصه های شاهنا مه
پسته دهان بسته و 4 قصه دیگر
پیامبران
رزمنده قاچاقچی
تنتن و سندباد
هویج بستنی

دانش و فناوری

قصه های شاهنا مه
پسته دهان بسته و 4 قصه دیگر
پیامبران
رزمنده قاچاقچی
تنتن و سندباد
هویج بستنی

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

نینجا شیعه
فوتبال

هنر

معرق