۷۲۲۵
۷۶

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۳ محتوا

۱۸ دیدگاه

۲ فیلم

۴۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

توابع گلدانی و سرسره ای
مسابقات هندبال منطقه دو تهران
استفاده از ایموجی در پلاک خودرو
شادترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۸
سخنرانی رئیس جمهور
ادبیات دهم
رایانه
آخرین اردوی سال
حافظین سوره مبارکه جمعه
لوگوی شرکت آمازون
مفهوم لوگوی آئودی
مفهوم لوگوی بی ام دبلیو

...