۵۰۴۶
۵۶

۱۰ کتاب خوانده‌ام

۷ محتوا

۱۸۶ دیدگاه

۵ فیلم

۰ عکس

۱ فایل

بیوگرافی


من

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ضرر بازی کلش آف کلنر
سیاه چاله
نقش ایرانیان در ظهور
نیمه شعبان
گران بها ترین سنگ های جهان
Happy Glass
Bridge Constructor
Stellar Fox
Monument Valley
Poly Bridge
Cogs
Minecraft

...