۴۸۰۰
۵۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۳۶ محتوا

۹۲ دیدگاه

۶ فیلم

۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

بازی های خانوادگی
کلیپ تفکر و گفتگو ؛ هفته هفدهم
اجرایی برای مادران
تفکر گفت وگو هفته یازدهمی
تفکر وگفتگو ی هفته ی یازدهم
تفکر گفتگو هفته یازدهم
گیاهان تصفیه کننده هوای منزل
تفکر و کفتگو هفته دهم
مهربانی
انشاء
فیلم تفکر و گفتگو؛ هفته دهم
لاک  پشت خشگی

...