دادگسترنیا

دانش آموز مدرسه میزان (ششم)

شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.


آخرین ارسال‌های من

کتاب‌های مطالعه شده

1
بازی
کاردستی
نقاشی
قرائت قرآن
ساخت داستان
ریاضی
ساخت بازی
ساخت لگو
فوتبال دستی
فوتبال
والیبال
پینگ پونگ
دوچرخه سواری
اهمیت ورزش
شعر
داستان
۴ ماه پیش بهمن دیگنیتی

اصلا من توی ماشینش را دیدم شگفت زده شدم برگ هایم ریخت

۴ ماه پیش بهمن دیگنیتی

خیلی خیلی عالی

۶ ماه پیش چیستان

مثال‌ : کدام اتاق نشیمنی است که حرکت می کند؟ جواب : اتاق ماشین

۱۱ ماه پیش لیگ فوتبال پایه پنجم

بله

پارسال علوم پنجم (بازی و آزمون )

کی مطلب را می سازی آخر؟؟

پارسال علوم پنجم (بازی و آزمون )

ببخشید امتیازم 2559

پارسال علوم پنجم (بازی و آزمون )

کی مطلب را می سازی؟؟

پارسال علوم پنجم (بازی و آزمون )

عالمی چطوری این را ساخته ای ؟؟ به من هم یاد می دهی؟؟؟؟

پسران

دختران