۵۷۳۷
۸۲

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱۶۴ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۹ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۳ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

کتاب‌ها

بازی

دانش و فناوری

ریاضی

فرهنگ و ادبیات

داستان
شعر

ورزش

اهمیت ورزش
پینگ پونگ
دوچرخه سواری
فوتبال
فوتبال دستی
والیبال
یویو

هنر

کاردستی
نقاشی
نقاشی با آبرنگ
نقاشی با رنگ انگشتی