۶۳۰۸
۶۷

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۵۰ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۸ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


ما همه سرباز تو ایم خامنه ای پیرو فرمان تو ایم خامنه ای من فروردینی هستم

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

ولادت امام علی <علیه السلام >
نقاشی های ساده و مختلف
معرفی نرم‌افزار موبایلی نو+جوان
شهادت امام هادی
استان یزد
قوچ های ایران
مراسم بیست و دو بهمن
علت شوری آب دریا ها
گاو ها
گاو ها
چیستان
ساخت گاو صندوق با رمز

...