۶۸۶۵
۱۲۹

۴ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۸۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

شرلوک هولمز
دروازه مردگان
گردان قاطر چی ها
کودکستان آقا مرسل (گردان قاطرچی ها 2)

دانش و فناوری

رباتیک
زبان

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

پینت بال
اسکیت بورد
موتور کراس
پینگ پنگ
بدمینتون
فوتبال
فوتبال دستی

هنر

مینیاتور
نقاش بامداد رنگي